Linkse samenwerking stuit ook nog op scepsis bij leden GL en PvdA

ANP Producties | Bron: ANP
Den Bosch

GroenLinks en PvdA beginnen met zelfvertrouwen aan de campagne voor de provinciale verkiezingen. Zij hopen samen de grootste fractie te worden in de nieuwe Eerste Kamer en zo meer invloed te krijgen op het beleid van het centrumrechtse kabinet. Maar er leven ook zorgen over de steeds innigere linkse samenwerking. Dat werd duidelijk tijdens een gesprek tussen leden van GroenLinks op het partijcongres, dat voor het eerst gehouden werd tegelijk met dat van de PvdA op nagenoeg dezelfde locatie.

"Fundamentele verschillen van mening zijn er eigenlijk niet", zo probeerde fractievoorzitter in de senaat Paul Rosenmöller een van de zorgen bij zijn achterban weg te nemen. Alleen het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) "was een issue" in de achterliggende periode. GroenLinks was uit duurzaamheidsoverwegingen tegen maar de senaatsfractie van de PvdA stemde voor. De sociaaldemocraten hadden volgens Rosenmöller dezelfde zorgen maar hebben "een andere afweging" gemaakt.

In een zaaltje waar ruim honderd, veelal kritische leden zich hadden verzameld, werd die bewering met de nodige scepsis ontvangen. Veel van de aanwezige GroenLinksers zijn bang dat de ideologische verschillen met de sociaaldemocraten van de PvdA straks helemaal niet meer zichtbaar zullen zijn. "Wordt groen niet zachtgroen, en rood niet zachtrood?" zo verwoordt een van hen die zorg.

Zeggenschap

Een aantal lokale afdelingen wil zelf zeggenschap houden over wel of geen samenwerking met de PvdA. Er zijn immers andere linkse partijen met overeenkomstige idealen. "Ook de Partij voor de Dieren, de SP en BIJ1 kunnen lokaal belangrijke partners zijn", aldus Jenneke van Pijpen, gemeenteraadslid in Amsterdam. Andere leden wezen er fijntjes op dat Nederland de afgelopen twintig jaar weliswaar door rechtse premiers is geregeerd, maar dat in die periode de PvdA in totaal acht jaar lang in de coalitie heeft gezeten.

Ook bij de PvdA leven zorgen, onder meer over het imago van GroenLinks als partij van het "bakfiets-socialisme". Volgens leden is het lastig campagnevoeren met zo'n verhaal, zeker als de partij de traditionele sociaaldemocratische stemmer weer wil heroveren. Op het podium uitte een lid de eis dat de PvdA alleen naar groene doelen moet werken als ze gepaard gaan "met een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht".

"Waar is de SP?"

Meerdere PvdA-leden vroegen tijdens een gesprek met het partijbestuur: "Waar is de SP?" De socialistische partij is wel benaderd, maar "wil niet met ons mee", aldus PvdA-vicevoorzitter Jopie Nooren.

Ondanks het verzet is er bij de PvdA, net als bij GroenLinks, veel steun voor verdere samenwerking. Vooral om versplintering tegen te gaan en een grote linkse beweging te vormen is het belangrijk om samen te werken, vinden veel sociaaldemocraten.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.