Beroep Vrije Horizon tegen de windmolens

De strijd tegen de windmolens voor de Zuid-Hollandse kust is nog niet gestreden. Het politieke besluit mag dan zijn genomen, de juridische wegen zijn nog steeds begaanbaar. Stichting Vrije Horizon gaat bij de Raad van State in beroep. De belangenorganisatie roept mensen die al eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de turbines op om zich bij de procedure aan te sluiten.

In de kustplaatsen werd fel geageerd tegen het plan om windmolenparken op zichtafstand van de kust te bouwen. Gevreesd wordt dat de toeristische sector grote schade oploopt doordat het vrije uitzicht over zee verdwijnt. Tweede en Eerste Kamer zagen geen reden om de aanleg van de parken te dwarsbomen. Maar particulieren en rechtspersonen als bedrijven en stichtingen kunnen nog wel in beroep gaan bij de Raad van State. Zij moeten dan beroep aantekenen tegen de zogeheten ’kavelbesluiten’.

Het grote windpark voor de kust van Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Bloemendaal is in vier kavels opgedeeld. Tegen de buiten de 12-mijlszone gelegen kavels 1 en 2 konden in het voorjaar van 2016 zienswijzen worden ingediend. De mensen en instanties die dat destijds hebben gedaan kunnen nog tot 27 januari in beroep bij de Raad van State. Vrije Horizon maakt van die mogelijkheid gebruik. De kosten die aan een dergelijke procedure zijn verbonden, kunnen voor particulieren een belemmering zijn. De stichting roept mensen in dat geval op zich bij het protest van Vrije Horizon aan te sluiten.

Voor de binnen de 12-mijlszone geplande kavels 3 en 4 bevindt de procedure zich nog in een eerder stadium. Daarvoor liggen de nodige bestuurlijke documenten ter inzage. Tot 2 februari kunnen daar nog zienswijzen tegen worden ingediend. Alleen de particulieren en instanties die daarvan gebruikmaken kunnen later bij de Raad van State een zaak aanhangig maken.

Vrije Horizon wil particulieren en instanties assisteren. De stichting is bereikbaar via mailadres: vrijehorizon@gmail.com.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws