CDA Teylingen: ’Monumentenbeleid moet anders’

CDA Teylingen: ’Monumentenbeleid moet anders’
© Archieffoto Hielco Kuipers
De sloop van de boerderij bij de Nagelbrug.

Historische panden in Voorhout, Sassenheim en Warmond moeten beter tegen de sloopkogel en verpaupering worden beschermd. Daarvoor pleit de Teylingse CDA-fractie. „Door bezuinigingen hebben we nu een wel heel mager monumentenbeleid”, legt raadslid Sybrinne de Vries uit.

Het monumentenbeleid heeft in Sassenheim geleid tot verpaupering van Villa West End en het verdwijnen van het witte huisje in de Hoofdstraat. In Voorhout betekende het de sloop van boerderij Oostdam bij de Nagelbrug.

Weeffouten

„Na drie jaar moeten we helaas constateren dat het beleid averechts werkt”, zegt De Vries die met CDA-collega Maarten van Welie een plan heeft geschreven om de ’weeffouten’ uit het in 2013 veranderde monumentenbeleid te repareren. „De vorige gemeenteraad heeft de monumentenzorg fors versoberd. Zo kwam er een puntensysteem dat bepaalt wanneer een gebouw moet worden beschermd.”

Omdat de Teylingse politiek toentertijd was verdeeld, kwam er een compromis: achttien punten of meer is een monument, bij zeventien punten mag de eigenaar kiezen, en lager wordt aangemerkt als een ’gewoon’ gebouw. Normaal gesproken is een historisch object vanaf veertien punten beschermd.

Volgens de CDA’ers is in Sassenheim het aantal monumenten hierdoor gedaald van 39 naar 23 op de lijst. Omdat in het coalitieakkoord is afgesproken met dat puntensysteem door te gaan en het CDA een coalitiepartij is, willen de twee raadsleden de werkwijze niet compleet op de schop gooien.

Nalatig gedrag

„We gaan op een andere manier naar de punten kijken”, aldus De Vries. Zo mag onderhoud - of eigenlijk het gebrek daaraan - niet meer meetellen. „De eigenaar liet Villa West End verpauperen waardoor het pand met drie punten is gedaald naar vijftien. Zo wordt de eigenaar beloond voor nalatig gedrag.”

Ook vinden ze dat er een tussenlaag moet worden toegevoegd. Panden die net niet als monument worden aangemerkt, kunnen het predicaat ’beeldbepalend’ krijgen en mogen dan niet zonder vergunning worden weggehaald. „Zo was het vroeger ook in Sassenheim. Villa Rusthoff was zo’n beeldbepalend pand en nu ziet het ernaar uit dat het wordt gesloopt.”

Subsidiepotje

Het onderhoud van historische gebouwen kost echter geld. Dit komt sinds de bezuinigingen steeds meer op conto van de eigenaar. Het subsidiepotje van 25.000 euro van gemeente Teylingen is niet toereikend en moet volgens het CDA worden verhoogd. „Een vergelijkbare gemeente als Kampen heeft bijvoorbeeld 100.000 euro voor monumenten beschikbaar.”

De Vries durft nog niet te zeggen hoeveel geld erbij moet, omdat een hoog bedrag politieke partijen kan afschrikken. En steun van andere fracties heeft het CDA hard nodig. De coalitiepartners VVD en D66 zijn nog niet akkoord en ook van de oppositie is niet duidelijk waar zij staat. In de commissie- en raadsvergaderingen van volgende maand staat het onderwerp op de agenda en dan moet duidelijk worden of historische panden in Teylingen meer bescherming krijgen.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws