De Boekhorst zonder hal en met een weg

De Boekhorst zonder hal en met een weg

Op sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout wordt definitief geen nieuwe sporthal gebouwd. Daarmee stijgt de kans aanzienlijk dat De Schelft blijft bestaan. Wel komt er langs en over de noordzijde van het sportpark een weg tussen de Herenweg en de Langevelderweg, die de nieuwe Bavo-wijk moet ontsluiten.

Dit is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering die donderdagavond het slotstuk vormde van een maandenlange discussie over de Noordwijkerhoutse sport. De Boekhorst wordt voor 13,4 miljoen euro volledig heringericht. VVSB krijgt een nieuw clubhuis en kleedaccommodatie, tribune en een enigszins verlegd nieuw hoofdveld. De club heeft straks vijf velden, waarvan drie met kunstgras, en een pupillenveld. Tennisvereniging De Boekhorst beschikt na de herinrichting over dertien tennisbanen. Verder komt er voor NSL een geasfalteerde hardloopbaan rond een van de voetbalvelden.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders had gelegen, was er voor een sporthal op De Boekhorst nog wel ruimte geserveerd, maar daar stak de gemeenteraad een stokje voor. Op initiatief van de VVD werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend waarbij uitdrukkelijk de ruimtereservering voor een hal uit de plannen werd geschrapt. Dertien van de zeventien raadsleden - VVD zelf, NZLokaal, PvdA, GroenLinks en twee van de vier CDA-raadsleden steunden dat idee.

Onvoldoende steun was er voor een motie van de oppositie (NZLokaal, PvdA, GroenLinks) om enerzijds te beginnen met de nieuwbouw en het hoofdveld voor VVSB, maar parallel daaraan nog een serieuze poging te wagen om grond ten noorden van het sportpark te verwerven, ten behoeve van de nieuwe verbindingsweg. Dit zou meer ruimte scheppen voor De Boekhorst, waarmee het nieuwe sportpark toekomstbestendig wordt, betoogden de indieners. Daarnaast kan het voorkomen dat het historische duintje wordt aangetast, waar bij de huidige plannen wel kans op is.

Een meerderheid van de raad voelde echter niets voor de motie. Over grondaankopen ten noorden van De Boekhorst zou in het verleden al serieus - maar zonder resultaat - zijn onderhandeld. Bovendien zou het miljoenen extra kosten vanwege grondaankopen, bollengrondcompensatie aan de GOM en een dure brug die dan noodzakelijk is.

Met het besluit geen hal op De Boekhorst te bouwen, is de kans dat De Schelft blijft bestaan groter geworden. Noordwijkerhout buigt zich binnenkort over zijn accommodatiebeleid en neemt daarin een besluit over het al dan niet voortbestaan van De Schelft, of de bouw van een nieuwe hal elders in het dorp.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws