Massaal protest tegen mast in Lisse

Tegen de komst van een telefoonmast op de hoek Stationsweg-Westelijke Randweg is tamelijk massaal bezwaar aangetekend door omwonenden. Liefst 46 Lissenaren dienden een protest in. Zij gingen deze week op bezoek bij de commissie bezwaarschriften en klachten van de gemeente.

Henk Koster, oud-directeur en -tuinarchitect van Keukenhof en bewoner van de Von Bönninghausenlaan, is een van de klagers. ,,De communicatie van de gemeente Lisse over de plaatsing van de zendmast was tegenstrijdig, onvolledig en niet netjes’’, zei de Lissenaar, die zich met weinig respect behandeld voelt door zijn oud-werkgever, telefoonprovider T-Mobile en de gemeente Lisse. „Zo ga je als buren niet met elkaar om.”

Eind vorig jaar moest een andere zendmast van T-Mobile wijken voor de nieuwe entree van De Keukenhof. Samen met de mobiele telefoonmaatschappij prikte de Keukenhof-directie een nieuwe locatie op de kaart van het 32 hectare grote terrein. De nieuwe zendmast - twee keer zo hoog als de oude - belandde in een hoekje van het parkeerterrein van Keukenhof, op de hoek Stationsweg-Westelijke Randweg. Nog steeds op het adres Stationsweg 166a, maar kadastraal Westelijke Randweg sectie C 3680, om precies te zijn. En bovenal: goed zichtbaar vanuit de tuinen van de Von Bönninghausenlaan en het Linnaeuspark.

De vraag is vooral of de omwonenden op tijd zijn met hun protesten. Ze hebben namelijk niet gereageerd op de publicatie vooraf van de gemeente Lisse, maar kwamen pas in actie toen de zendmast in november daadwerkelijk werd geplaatst.

Die publicatie luidde: ’Stationsweg 166a - verplaatsing en vervanging van bestaande zendmast’. Geen woord over het feit dat hij op 120 meter van de tuinen van de omwonenden zou komen te staan. Dat konden de omwonenden ook niet uit de publicatie lezen, want achter het adres Stationsweg 166a gaat de hele bloemententoonstelling Keukenhof schuil.

Bovendien meldde de publicatie niet dat de mast in plaats van 18 meter 36 meter hoog zou worden. „Moeten we als Lissese burgers bij alle publicaties van de gemeente controleren of de adressering en de omschrijving wel klopt?”

Het verweer van het gemeentebestuur dat de zendmast alleen vanuit bepaalde perspectieven te zien is, dat de mast slank gevormd is en door de kleur als het ware wegvalt tegen de lucht, levert in het bomvolle zaaltje waar de hoorzitting wordt gehouden de nodige hilariteit op.

Eventuele verplaatsing van de mast kost, inclusief fundering en kabels, ongeveer 150.000 euro, zegt een woordvoerder van T-Mobile.

De commissie bezwaarschriften en klachten brengt over vier tot zes weken advies uit aan het college van B en W. Tegen de uiteindelijke beslissing van het college kunnen alle betrokkenen nog beroep aantekenen bij de bestuursrechter in Den Haag.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws