’Succesvolle’ samenwerking hulpverleners ook in 2017

De speciale teams in Warmond en Voorhout waarin armoedebestrijders, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners samenwerken, krijgen ook dit jaar een vervolg. De in mei 2016 van start gegane proef is een succes, zo blijkt uit een evaluatie.

Bij het zogeheten ’sociaal team’ kan een hulpbehoevende via één contactpersoon verschillende hulpverleners toegewezen krijgen. Hierdoor moet het voor inwoners van Voorhout en Warmond makkelijker worden de juiste zorg te krijgen.

Dit principe lijkt te werken. Medewerkers van de teams zeggen dat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is verbeterd en dat ze cliënten beter kunnen doorverwijzen, omdat ze door diezelfde samenwerking meer kennis hebben gekregen van elkaars vakgebieden.

Laagdrempelig

Een ander punt dat wordt geprezen is de laagdrempeligheid van het sociaal team. Bijna driekwart van de cliënten heeft niet eerder om professionele hulp gevraagd. Doordat hulpbehoevenden naar de zorgverleners durven te stappen, kunnen sommige problemen vroegtijdig worden aangepakt.

De onderzoekers zagen ook twee ’verbeterpunten’. Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan administratie en het zou handig zijn dat ieder dorp een gebouw heeft waar vanuit de samenwerkende organisaties kunnen werken.

In het eerste half jaar van de proef hebben bijna veertig Teylingers zich gemeld vanwege onder meer financiële problemen, lichamelijke klachten en eenzaamheid.

Eind 2017 wordt gekeken om het sociaal team permanent in te voeren.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws