Burgemeester van Voorschoten wil uitstel herstelplan: ’te veel onrust’

Burgemeester van Voorschoten wil uitstel herstelplan: ’te veel onrust’
© publiciteitsfoto
Burgemeester Pauline Bouvy-Koene vraagt zich af of het wel zo verstandig is om nu al een herstelplan in te dienen.

Burgemeester Pauline Bouvy adviseert de gemeenteraad van Voorschoten nog geen plan voor forse bezuinigingen en lastenverhogingen bij de provincie Zuid-Holland in te dienen. Ze is bezorgd over de onrust die het plan onder de inwoners heeft veroorzaakt.

,,Maatschappelijke onrust is op zichzelf geen reden om het niet te doen’’, schrijft ze in een brief die ze gisteravond naar de raadsleden stuurde. ,,Bestuurskracht vraagt soms ook om besluiten die niet welgevallig zijn, maar wel nodig. Het baart mij wel zorgen dat deze onrust vooral ontstaat omdat de voorbereiding nog onvoldragen lijkt en de komende maanden op grond van nieuwe inzichten de plannen mogelijk kunnen worden bijgesteld.’’

Nadat de provincie Zuid-Holland Voorschoten dit jaar onder curatele stelde, ging de gemeente voortvarend aan de slag met een herstelplan. Als Voorschoten voor 31 maart een plan voor een gezonde financiële boekhouding voor de komende jaren zou indienen, zou de provincie mogelijk stoppen met het verscherpte toezicht. Voorschoten zou in dat geval zelf weer financiële besluiten mogen nemen.

Het plan dat het college van B en W op 7 maart presenteerde, behelst een forse verhoging van de onroerend zaakbelasting en een bezuiniging van structureel 1,5 miljoen euro op voorzieningen. Veel subsidies worden geschrapt en het zwembad gaat dicht. Meteen klonk er een storm van protest. Tegen de sluiting van het zwembad werden in een week tijd 7000 handtekeningen opgehaald. Circa 300 Voorschotenaren woonden afgelopen donderdag de inspraakavond bij.

De burgemeester denkt dat het beter is te wachten met het plan totdat meer duidelijk is over zaken die nog van invloed zijn op de gemeentefinanciën. Ze doelt onder meer op de jaarrekening, de begrotingsscan, verbeteringen bij de ambtelijke organisatie en de toekomstvisie Leidse regio. Bouvy vindt het ook belangrijk dat er meer tijd wordt genomen om samen met burgers en instellingen te komen tot een meer gedragen herstelplan.Ze denkt dat het argument dat Voorschoten dit jaar nog onder curatele blijft staan, de burgers minder aanspreekt. De PvdA en GroenLinks pleitten eerder ook al voor uitstel.

De gemeenteraad neemt woensdagavond een besluit.

De fractievoorzitters van de VVD, GroenLinks, ONS en de SP gaven maandagavond in een eerste reactie aan het advies van de burgemeester verstandig te vinden.

,,De VVD-fractie heeft veel begrip voor de brief van de burgemeester’’, geeft Nanning Mol aan. ,,Dinsdagavond bespreken we de brief in onze fractie. Meer tijd nemen voor het herstelplan geeft ons de kans zaken goed door te rekenen en echt goede keuzes te maken en rust terug te brengen in de samenleving. En verder gaan met werken aan een slank en efficiënt georganiseerde gemeente Voorschoten met goede voorzieningen.’’

Monique Lamers van GroenLinks laat weten blij te zijn met het voorstel van de burgemeester. ,,Dat is in overeenstemming is met deze denklijn. Wel hebben wij er al in december voor gepleit om de lastenverlaging terug te draaien, om zo de inkomsten voor de gemeente Voorschoten op peil te houden. Wij vinden nog steeds dat dat verstandig zou zijn.’’

Ook Erik Maassen van de SP vindt ’het erg verstandig dat de burgemeester nu voorstelt om de dingen in de goede volgorde aan te pakken: eerst besluiten wat je wil, en vervolgens de keuzes maken die daarbij horen. Op die manier kunnen waarschijnlijk veel pijnlijke bezuinigingen uit het herstelplan vermeden worden’.

Bart de Beer (ONS): ,,Wij delen de opvatting van de burgemeester dat het nu zaak is om met name de begrotingsscan af te wachten en kritisch naar de ambtelijke organisatie en de bestuurskracht te kijken.

Dan weten we beter hoe de vlag er voor staat en kan beter gefundeerd worden besloten. Maar een sluitende begroting zal er sowieso in november moeten komen.’’

Marco van der Meij (D66) kwam dinsdag met een reactie: ,,Gelet op alle goede suggesties uit de bevolking is het verstandig niet te snel belangrijke voorzieningen af te breken. Als dat betekent uitstel dan maar doen. D66 beraadt zich nog wel op een 2-traps raket waarbij we enerzijds kijken of er op 31 maart een herstelplan kan liggen. Hierin zitten dan belastingenverhogingen en enige voorlopige bezuinigingen meer gericht op doelmatigheid van de gemeente zelf.’’

PvdA’er Jan-Paul Middelburg geeft aan dat ’een groot deel van de brief van de burgemeester precies betoogt wat de PvdA in de commissievergadering twee weken geleden ook bepleitte’. ,,Toen was bijna geen enkele partij het hiermee eens en vond het college het nodig de PvdA-fractie voor deze lijn te schofferen met de onterechte opmerking dat dit ’achterover leunen’ zou zijn. We hopen dat nu de inwoners een duidelijk geluid hebben laten horen en de burgemeester heeft aangegeven dat deze koers de juiste is, dat de andere partijen zich aansluiten bij deze lijn, want het is noodzakelijk om meer tijd te nemen en eerst de gevolgen van verschillende maatregelen goed uit te zoeken voor we beslissingen nemen. Zoals het nu gegaan is: heel hard gaan werken en pas na afloop kijken of het aansluit op wat nodig is en wat de samenleving wil, mag niet nog een keer gebeuren.’’

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws