Geld voor stille Rijnlandroute

De gemeente Leiden zet minstens 6 miljoen euro extra opzij voor een beter, vooral stiller ontwerp van de Rijnlandroute ten zuiden van de stad. Dat blijkt uit een dinsdag openbaar gemaakte brief van burgemeester en wethouders aan de provincie Zuid-Holland.

In het Leidse wensenlijstje aan de provincie lijkt een gedeeltelijke overkapping van de open tunnelbak bij de Stevenshof het meest kansrijk. Daarvoor heeft de gemeente maximaal 3 miljoen euro over. Dat is de helft van de geschatte kosten. Dat is een eis van de provincie aan gemeenten om kans te maken op verwezenlijking van extra wensen. Een provinciale bijdrage hangt af van het resultaat van de lopende aanbestedingsprocedure.

De overkapping kan op twee manieren: met ’horizontale geluidsschermen’ of door het geplande viaduct bij de Veenwatering aan beide kanten 40 meter breder te maken. Deze laatste optie geniet veruit de voorkeur van B en W omdat daarmee ook het aanzicht van de watergang flink verbetert en het een fraaiere passage biedt voor wandelaars en fietsers.

Nog eens 3 miljoen zet de gemeente opzij voor de wens om de aansluiting van de Rijnlandroute op snelweg A4 ondergronds te brengen; het bestaande plan voorziet in fly-overs. Het zou een enorme winst zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, schrijft het stadsbestuur. Die reservering is echter bij lange na niet de helft van de geraamde kosten. De goedkoopste optie (alleen de noordelijke fly-over onderlangs) kost naar verwachting al bijna 11 miljoen euro. B en W hopen dat hieraan ook Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag willen meebetalen.

Ten slotte wil Leiden extra geld ophoesten voor een betere fietsverbinding langs het knooppunt met de A44, richting Katwijk en strand. Een bedrag noemt de gemeente nog niet omdat er onduidelijkheid is over wat de provincie allemaal wel en niet meerekende in haar raming van de meerkosten à 7 miljoen euro.

Of de Leidse wensen zullen uitkomen, wordt naar verwachting komend voorjaar duidelijk. In januari denkt de provincie vast te leggen hoeveel zij zelf over heeft voor extra wensen voor de bouw van de nieuwe weg tussen A4 en de Bollenstreek. Met die informatie kan de Leidse gemeenteraad dan eind maart de knoop door hakken over gemeentelijke bijdragen.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws