Merenwijkers verzetten zich tegen Teylingse skeelerbaan

Merenwijkers verzetten zich tegen Teylingse skeelerbaan
© Archieffoto Hielco Kuipers
De beoogde locatie voor de skeelerbaan.

Pal aan de overkant van het water, bij de uiterste grens van de Merenwijk (ter hoogte van Karpers en Forellen) wil gemeente Teylingen aan het overkant van het water een skeelerbaan leggen. De Warmondse ijsvereniging heeft er keurig een vergunning voor aangevraagd. Maar tegen deze ‘onzalige’ plannen is een flinke stoet Merenwijkers in opstand gekomen.

Ze voelen zich gepasseerd door de buurgemeente die geen ogen voor hun bezwaren heeft. Ze kwamen daarover klagen bij de Leidse politiek.

Dat bleek een pleidooi voor de verkeerde parochie. De plannen met de skeelerbaan gaan in tegen gebiedsvisies van Teylingen en niet van Leiden. Het uitzicht strekt weliswaar over de gemeentegrenzen, maar zover rekt de arm van het Leids College van Burgemeester en Wethouders noch de gemeenteraad. Zij zijn niet bij machte om de poging van Teylingen om de Leidse bezwaren ‘weg te masseren’ te verijdelen. Een ‘opzichtige poging’ om er in een gesprek tussen de bewoners en de Warmondse IJsvereniging af te komen, is door de bewonersverenigingen dan ook afgewezen.

De skeelerbaan is weliswaar in beschermd gebied gepland, maar op de strook (de buitenijsbaan van Warmond) zit een sportbestemming. Al veertig jaar. Daarin staat overigens nergens dat er ook geasfalteerd mag worden. Vragen over de asfaltering worden door het Teylingse college genegeerd en dat stuit de Merenwijkers tegen de borst. Het gebied is een populair ommetjesgebied dat een meerderheid van de Merenwijkers ook groen wil houden. Probleem is dat het ommetje gevoelsmatig weliswaar in de achtertuin ligt, maar formeel niet tot Leids grondgebied behoort.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws