Oegstgeest: betalen per afvalzak

Wil Oegstgeest in 2020 het landelijke streven van maximaal honderd kilo restafval per inwoner halen, dan ontkomt de gemeente niet aan een systeem van betalen per huisvuilzak. In een vergelijking van verschillende vormen van afvalinzameling scoren ’omgekeerd inzamelen’ en betalen per afvalzak het best.

Bij ’omgekeerd inzamelen’ wordt het restafval niet meer voor de deur opgehaald, maar moeten inwoners hun niet-herbruikbare afval zelf naar ondergrondse wijkcontainers brengen. In de praktijk blijkt dat in gemeenten waar op die manier het huisvuil wordt ingezameld de hoeveelheid restafval behoorlijk afneemt.

Om de gestelde doelen te halen, is alleen de gedwongen wandeling met het restafval echter onvoldoende. Daarvoor blijkt het nodig om hoogte van de afvalstoffenheffing ook nog eens afhankelijk te maken van het aantal keren dat gebruik wordt gemaakt van de wijkcontainers.

De Delftse onderzoekers die voor Oegstgeest alle mogelijkheden hebben doorgerekend, komen erop uit dat de gemeente omgekeerd inzamelen en betalen per afvalzak het best kan combineren met aan huis inzamelen van oud papier en plastic, metaal en drankenkarton (PMD). Dit levert niet alleen de minste hoeveelheid restafval op, maar ook nog eens gemiddeld de laagste kosten per huishouden.

Of de inwoners net zo enthousiast zullen zijn, durven de onderzoekers niet te voorspellen. De gemeenteraad moet binnenkort de knoop doorhakken.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws