Warmond, dorp met een rijk verleden

Warmond, dorp met een rijk verleden
© Foto Collectie HG Warmelda
Aardbeienplukkers in Warmond, 1928. Foto Collectie HG Warmelda

Het Historisch Genootschap Warmelda is ontketend. De laatste jaren slagen de ongeveer 450 leden erin bijna jaarlijks een boek over de rijke geschiedenis van het dorp Warmond uit te brengen. Er liggen er nog vele in het verschiet, want de eerste vermelding van het dorp dateert uit de negende eeuw, op een goederenlijst van de kerk van Sint Maarten in Utrecht. Vier van die boeken, die verschenen tussen 2012 en 2016, nomineert voorzitter André van Noort voor de Publieksprijs van de Historische Vereniging Oud Leiden.

Een klein groepje auteurs, onder wie Van Noort, is verantwoordelijk voor deze hoge productie. Tussen 2012 en 2016 verschenen ’De Kunst van het Boerenleven, een geschiedenis van de Warmondse boerderijen’ (2012), ’tLant te Waremunde, een studie over Warmond in de Middeleeuwen 1100-1400’ (2014), ’Pieter Geraedts sr., De kunstenaar die zichzelf bleef’ (2015) en ’Warmond, beelden van een millennium. Bijdragen aan de Warmondse geschiedenis bij het 50-jarige jubileum van Historisch Genootschap Warmelda’ (2016). ,,Ze zijn nog steeds te koop’’, zegt Van Noort met een knipoog.

Wat is hun geheim? ,,De vrijwilligers’’, meent Van Noort. De leden zijn goed op de hoogte van de Warmondse geschiedenis en zijn niet te beroerd om hele dagen door te brengen in archieven en bibliotheken. Hij prijst vooral Wim Slingerland, die al zijn hele lange leven in Warmond woont, een ijzeren geheugen heeft en die daarom veel kan vertellen over het Warmond van vijftig, zestig jaar geleden. ,,Hij is een levende schat van herinneringen.’’ Daarnaast speelt een rol dat er over Warmond uitgebreide archieven bewaard zijn gebleven. Daardoor is er over dat verleden ook veel te vertellen.

Geld voor de publicaties kwam vrij nadat in 2012 de stichting ’Tussen Koe & Kunst’ besloot zichzelf op te heffen. ,,De stichting had aardig wat geld over, dat zij doneerde aan het Historisch Genootschap’’, legt Van Noort uit. ,,Dat leverde voldoende fondsen op voor de publicatie van ons boerderijenboek.’’

De vereniging is van plan om de komende jaren nog veel hiaten op te vullen. Concreet denkt de voorzitter aan een project om de geschiedenis van de Warmondse winkeliers te beschrijven. ,,Dat moeten we nu doen, nu de mensen nog leven.’’

Wilfred Simons

Nomineren? secretaris@oudleiden.nl

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws