Zorgen om sloot langs Haagweg

De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich  zorgen over de ecologische verbinding tussen de sloten rond de Haagweg-Noord en de Rijn. De sloot is door de bouw van de Al Hijdra-moskee nu te ondiep en te smal voor waterdieren.  

De ondiepe en smalle sloot is volgens fractieleider van de PvdD Dick de Vos funest voor karpers en de ruisvoorn, watervlooien en amfibieën. Hierdoor, vreest fractieleider Dick de Vos, is het onderwaterleven in deze sloot ,,ernstig verstoord en verarmd”. De partij wil weten of de versmalling van de sloot in het bestemmingsplan van de Al Hijdra-moskee stond.

Volgens het hoogheemraadschap Rijnland is er voor de veranderingen aan de sloot keurig een vergunning aangevraagd. Het uitdiepen van de sloot, een van de vragen van De Vos, staat op  het programma, maar kan nu nog niet.

De vrees is dat daar nu de oevers door inzakken. De moskee is af, schrijft de Vos in zijn vragen aan het College van burgemeester en wethouders: hij wil dan ook weten wanneer met het herstel van de sloot langs het gebouw wordt  begonnen. Het College heeft zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws