Alleen kwijtschelding helpt Grieken

In juli moet Griekenland weer miljarden aflossen aan leningen, met geld dat het land niet heeft. Daarvoor is nieuwe steun nodig van de EU, in ruil voor nog meer bezuinigingen.

De ministers van financiën van de eurolanden hebben Griekenland begin deze week in de wachtkamer gezet voor nieuwe miljarden aan steun.

De Grieken is huiswerk opgedragen, eerst moet er nog meer bezuinigd worden op pensioenen, en ook de btw zal verhoogd moeten worden.

De regering van Tsipras heeft nieuwe bezuinigingen in de steigers gezet, maar die ontlokken felle protesten van de bevolking.

In deze discussie gaat het om vijf miljard euro aan steun, onderdeel van het derde reddingspakket van 86 miljard waarover de EU in de zomer van vorig moeizaam een akkoord bereikte met Athene.

Naar de banken

Die vijf miljard komt niet ten goede aan de Griekse economie, maar is bedoeld om in de zomer miljardenleningen af te lossen.

De steun vloeit dus terug naar de banken, in dit geval de Europese Centrale Bank. Banken die het land volgepompt hebben met schulden, in de wetenschap dat het land die nooit zou kunnen terugbetalen.

Volgens de voormalige Griekse minister van financiën Varoufakis is van het steunpakket van 86 miljard negentig procent teruggevloeid naar banken. Hiermee is de crisis bijna volledig afgewenteld op de bevolking.

Mentaliteit

Nu is er veel aan te merken op de Griekse mentaliteit, op de corruptie in het land, op het belastingstelsel of beter gezegd het gebrek eraan. Nu worden er weliswaar stappen gezet, maar veel bedrijven zijn inmiddels fiscaal gevlucht, ook naar het fiscale brievenbusparadijs Nederland.

De Griekse rijken, bedrijven die nauwelijks belasting betaalden en de Europese banken zijn buiten schot gebleven in de aanpak van de crisis. Banken, die zich hebben misdragen als immorele kasteleins die hun klanten bleven schenken, hoewel ze al ladderzat waren en de rekening nooit zouden kunnen betalen.

In Europa en de VS zijn bankiers niet vervolgd voor de economische schade die hebben aangericht. Uitgezonderd in IJsland, waar 26 vervolgde bankiers gezamenlijk zijn veroordeeld tot 74 jaar celstraf. IJsland behoort nu tot de Europese landen met de beste groeicijfers en heeft een dalende werkloosheid.

Waarmee niet gezegd is dat er een correlatie is tussen het achter slot en grendel zetten van graaiende bankiers en economisch herstel - wel kan worden vastgesteld dat de steeds maar tijd kopende eurogroep een heilloze weg bewandelt.

De Griekse economie is niet gebaat bij nog meer verwoestende bezuinigingen. Die staan economisch herstel alleen maar in de weg. Europa moet zijn verlies nemen en de Griekse schuld kwijtschelden, zoals intussen ook het IMF bepleit.

Politiek is kwijtschelding echter niet te verkopen, daarom zal de Griekse tragedie de komende maanden uitdraaien op een treurige herhaling van zetten.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws