Bewonersgroepen willen startbanen in zee

Bewonersgroepen willen startbanen in zee
De situatie met drie banen, een terminal, haven en recreatie voor de kust van Wijk aan Zee

Wanneer de politiek wil dat de luchtvaart in Nederland verder groeit, dan kan dat niet op Schiphol of Lelystad, maar alleen in zee. Voor de kust van Wijk aan Zee kunnen in een eerste fase één of twee start- en landingsbanen komen.

Die wens leggen zestig bewonersgroepen uit de Schipholregio dinsdagmiddag neer bij de Tweede Kamer en luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen.

Onlangs nog liet die minister weten dat een luchthaven in zee voor Langeveld een gepasseerd station is. Met 40 miljard euro zou het te kostbaar zijn.

Maar volgens de bewonersgroepen is het plan wel technisch en financieel haalbaar wanneer het gefaseerd wordt uitgevoerd en ook Schiphol een deel van de vluchten blijft afhandelen.

Bovendien zou het gecombineerd moeten worden met andere renderende voorzieningen zoals een buitenhaven Amsterdam voor diepstekende schepen en de winning en opslag van groene energie.

Die IJ-vlakte zou voor de kust van Wijk aan Zee moeten komen.

De banen in zee krijgen een kleine terminal, die via lightrail, een magneetbaan of hyperloop langs het Noordzeekanaal en de A9 wordt verbonden met Schiphol.

IJ-vlakte

Op een IJ-vlakte in zee kan de capaciteit van de nationale luchthaven worden vergroot en is de aanleg van een Tweede Kaagbaan overbodig. Later zou de Buitenveldertbaan geheel of gedeeltelijk kunnen sluiten.

De banen in zee kunnen later worden uitgebreid tot een overstapplek voor internationale passagiers. Daarmee komt een aanzienlijk ruimtebeslag van Schiphol vrij voor andere economische bedrijvigheid en woningbouw.

De bewonersgroepen, die ook deelnemen in de Omgevingsraad Schiphol, constateren dat keer op keer extra ruimte wordt gegeven aan de uitbreiding van Schiphol. Nu wordt daar de discussie gevoerd over extra vluchten tussen 2020 en 2030. Maar daarna begint de discussie weer van voren af aan.

,,Schiphol loopt vast en de luchthaven Lelystad kan niet voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op de lange termijn. Doorgroeien levert een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving op. Uitbreiding van het aantal startbanen is onacceptabel. Ook worden zo de klimaatdoelstellingen niet gehaald’’, vrezen de bewoners. Overigens blijft voor de korte termijn Lelystad wel nodig, maar het geplande aantal van 45.000 vluchten is voor de lange termijn onvoldoende om de groei in Nederland op te vangen.

Alternatief

Maar krimp van de luchtvaart vinden zij voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid niet gewenst, net zoals het almaar laten doorgroeien van Schiphol. Wel moeten er meer snelle treinen in Europa gaan rijden.

De bewoners roepen de Tweede Kamer en de minister op om een onderzoeksproject te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven op de huidige locatie.

,,Daarbij dringen wij aan op spoed. De vestiging van een nationale luchthaven in dichtbevolkt gebied is een historische vergissing gebleken. Deze mag zich niet herhalen door voor de luchthavencapaciteit op korte termijn besluiten te nemen die op langere termijn opnieuw moeten worden betreurd.’’

Banen in zee zijn niet nieuw.

,,Met een vernieuwende en technisch hoogwaardige oplossing voor een probleem dat op veel plaatsen in de wereld speelt kunnen verschillende sectoren van het bedrijfsleven zich prominent op de wereldkaart zetten. Nederland is na Afsluitdijk en Deltawerken toe aan een nieuw en aansprekend infrastructureel project’’, wordt Van Nieuwenhuizen opgeroepen haar standpunt te herzien.

Het projectteam doet in het rapport ’Een vlucht naar voren’ een aanzet tot de oplossing door verschillende scenario’s uit te werken en schetsen te maken voor de banen in zee. Vanwege de windrichtingen zouden twee tot drie banen nodig zijn, maar ook een recent gepresenteerde ronde landingsbaan is een optie.

Daarbij kan in iedere richting worden gestart en geland. Het plan is gemaakt door Ronald Fukken (Haarlem), Eef Haverkort (Zwanenburg), Jaap Kroon (Uitgeest), Hans Buurma (Hilversum) en Alfred Steenwinkel (Langeraar).

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws