Data provincies beschikbaar voor ontwikkelaars apps [video]

Data provincies beschikbaar voor ontwikkelaars apps [video]

Het wordt makkelijker om het provinciaal bestuur van Noord-Holland en Zuid-Holland te volgen. De informatie van deze provincies is nu als open data beschikbaar gesteld.

Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te zoeken via zoekmachine zoek.openstateninformatie.nl.

De informatie van de provincies was wel al openbaar, maar nu wordt de data op zo’n manier beschikbaar gesteld dat app-ontwikkelaars nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen om de data inzichtelijk te maken.

Naast Noord- en Zuid-Holland werken de provincies Limburg, Utrecht en Flevoland aan het beschikbaar stellen van de informatie van hun Provinciale Staten als open data.

De volgende stap is dat er een standaard wordt gehanteerd voor de terminologie die wordt gebruikt in de besluitvormingsstukken van de provincies. Daarnaast is het de bedoeling dat ook de andere provincies aanhaken.

In Noord-Holland nam Statenlid Femke Lagerveld het initiatief om de data beschikbaar te stellen. ,,Het vergroot de transparantie van Provinciale Staten en het versterkt de informatiepositie van inwoners en journalisten.’’

Volgens collega-Statenlid Bram van Liere (PvdD) helpt het ook de volksvertegenwoordigers zelf om beter te functioneren als zij bijvoorbeeld kunnen zien hoe fracties in het verleden hebben gestemd over bepaalde onderwerpen.

Na de zomer zal er een wedstrijd worden gehouden om de ontwikkeling van apps met deze open data te bevorderen.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws