Kabinet wijst drie nieuwe gebieden voor windparken in de Noordzee aan

Kabinet wijst drie nieuwe gebieden voor windparken in de Noordzee aan

Het kabinet heeft drie nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen om windparken te bouwen. Hier moet tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt aan elektriciteit worden opgewekt.

Twee van de aangewezen gebieden liggen voor de Noord-Hollandse kust, het derde ten noorden van de Waddeneilanden. De windparken moeten voldoende stroom opleveren voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik.

Het gaat om de windenergiegbieden IJmuiden Ver (53 kilomter vanaf Den Helder, 80 kilometer vanaf IJmuiden, Hollandse Kust (51 kilometer van Petten) en een gebied 56 kilometer vanaf Schiermonnikoog.

Eiland

Verder wordt onderzoek gedaan naar de aanleg een kunstmatig eiland tachtig kilometer uit de kust van IJmuiden. Daar zouden stroomomvormers en transformatoren op moeten komen te staan, nodig om de windenerergie naar het land te leiden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schat dat er tussen de 15 en 20 miljard euro aan investeringen moeten worden gedaan om de windparken te realiseren. Hiermee zouden 10.000 banen zijn gemoeid.

Volgens het regeerakkoord moet er tussen 2024 en 2030 voor in totaal 7 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd. Over de laatste 0,9 gigawatt zal het kabinet later en besluit nemen, schrijft minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer.

Geen subsidie

Er is eerder in het Energieakkoord al afgesproken dat tot 2023 windparken op zee - inclusief bestaande windparken - in totaal 4,5 gigawatt aan stroom moeten opwekken. Daarmee kunnen in totaal vijf miljoen huishoudens van elektriciteit worden voorzien

De kosten van windmolens op zee dalen snel. Eerder deze maand werd bekend dat Nuon het eerste windmolenpark in de Noordzee gaat aanleggen waar geen subsidie aan te pas komt. Dat was veel eerder dan gedacht.

Het kabinet bouwt windmolenparken op zee om te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws