Markten zijn dringend toe aan innovatie

Markten zijn dringend toe aan innovatie
© Archieffoto
De Botermarkt in Haarlem.

Markten zijn te weinig mee veranderd met de veranderende behoefte van consumenten. Marktondernemers moeten veel meer ruimte krijgen om te innoveren om de markt aantrekkelijk te houden voor bezoekers.

De markt is toe aan verandering, zo blijkt uit een analyserapport van Droogh Trommelen en Partners (DTNP). De omzet van de ambulante handel daalde van het begin van dit millennium tot nu van 2,8 miljard naar 2 miljard euro. Het aandeel van de ambulante handel in de totale detailhandelsomzet bedroeg in 2000 nog 4 procent. Dit aandeel kromp tot 2 procent.

Het analyserapport is gemaakt in opdracht van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en het Branchebureau en Opleidingsfonds Ambulante Handel (BOAH). De uitkomsten werden dinsdag werden gepresenteerd tijdens het CVAH-congres.

Niet dat het een en al kommer en kwel is op de markten. Met name de foodondernemers doen het goed. Zo kwamen er in de foodbranche de afgelopen tien jaar circa duizend marktondernemers bij.

Versmarkt

Volgens het rapport zijn de foodondernemers dan ook de motors op de warenmarkt. ’Consumenten hebben in toenemende mate aandacht voor herkomst en duurzaamheid van voedsel. De doorontwikkeling van de algemene weekmarkt naar een ambachtelijke versmarkt biedt voor veel markten perspectief’, aldus het rapport.

De non-foodsector op de markt staat echter onder druk. Onder meer door de opkomst van allerlei discountformules heeft deze sector weinig onderscheidend vermogen. De verwachting is dan ook dat de concurrentiepositie verder zal verslechteren. Het aantal bedrijven in de non-foodsector op de markt neemt per jaar met gemiddeld honderd ondernemers af. Zo is het aantal bedrijven in textiel en kleding afgenomen van 3000 naar nog geen 2500.

Volgens het rapport moet de ambulante handel zich als sector aanpassen om relevant te blijven voor de consument van vandaag en morgen. Zo kunnen markten extra inzetten op beleving met aanvullende activiteiten als modeshows, workshops, kookclincis, standwerkers en livemuziek. Volgens DTNP hebben markten wel nog steeds een toegevoegde waarde in de lokale ontmoetingsfunctie in een dorps- of stadscentrum.

DTNP signaleert dat de ambulante handel vaak gevangen zit in vaste patronen en verouderde regels waardoor er onvoldoende ruimte is voor innovatie en de warenmarkten de afgelopen decennia weinig zijn mee veranderd met de veranderde behoefte van consumenten. Ook ontbreekt bij gemeenten vaak een toegespitst toekomstgericht beleid op de ambulante handel.

Aanbevolen wordt om de lokale behoeften van (potentiële) marktbezoekers te analyseren en de regels op gemeentelijke niveau te evalueren en bij te stellen.

Probleem met de regelgeving is nu dat ondernemers vaak niet kunnen uitbreiden of vernieuwen omdat plek, afmeting en of materiaal strak zijn geregeld. Nieuwe ondernemers komen er maar lastig tussen. Voor nieuwe, innovatieve ondernemers is veelal letterlijk geen plaats op de markt.

De Botermarkt in Haarlem - een voorbeeld van een kleine markt - is volgens DTNP een positief voorbeeld. De markt profileert zich duidelijk als een versmarkt. Ook krijgen marktkooplieden veel vrijheid om de markt naar eigen wens aan te kleden en is er veel synergie met de horeca rondom de markt.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws