Opinie: Maak van Nederland geen lagelonenland

Opinie: Maak van Nederland geen lagelonenland

De economie trekt weer aan. Daardoor krijgen wat meer mensen een vaste baan. Dat zijn vooral hoogopgeleiden. Voor mensen met weinig opleiding is een flexbaan nog steeds een voorbode voor werkloosheid.

Flexwerk leek de oplossing tijdens de recessie. Werkgevers zeiden dat ze met tijdelijke krachten de risico’s op konden vangen. Als er te weinig werk was, konden ze onmiddellijk van de flexwerkers af. En misschien nog wel belangrijker, veel flexwerkers zijn gewoon goedkoper dan vaste krachten.

Nederland is in Europa koploper flexibel werken. Vier van de tien werkenden hebben geen vast contract. Er zijn meer flexibele dienstverbanden en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) dan in het buitenland. Die flexibele schil groeit bovendien sterker dan in andere Europese landen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam gisteren met iets optimistischer cijfers. Iets meer uitzend- of oproepkrachten dan voorheen hebben de laatste jaren een vast contract aangeboden gekregen. Het zijn vooral vrouwen en hoogopgeleiden, mensen die in het openbaar bestuur, onderwijs en zorg werken.

Desondanks groeit het leger flexwerkers nog steeds, en voor de meesten van hen is flexwerk nog steeds de voorbode van werkloosheid, uitkering en armoede.

Niet voor niets waarschuwen de Europese Commissie, De Nederlandsche Bank en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor de vergaande flexibilisering. Er zijn te veel mensen die voor te weinig geld werken, niet goed verzekerd zijn en geen of weinig pensioen opbouwen. Op de lange duur ondergraaft dat de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Voor de economie is die wildgroei van flexibele contracten op de lange termijn ook rampzalig. Bedrijven kiezen steeds voor de oplossing die op korte termijn het goedkoopste is. Dat maakt van Nederland een lagelonenland, waarin niet meer in werknemers geïnvesteerd wordt, op wie juist bezuinigd wordt. Dat gaat ten koste van hun koopkracht, en dus van hun bestedingen, en dus van de inkomsten van bedrijven. Bovendien wordt er te weinig geïnvesteerd in de scholing van werknemers, bedrijven verliezen daarmee hun vermogen om te innoveren en hun concurrentiekracht.

De vakbonden proberen het tij al langer te keren, maar zijn daarvoor te zwak. Het lukt ze bijvoorbeeld niet om bij de supermarkten Jumbo en Albert Heijn een vuist te maken.

Het is daarom aan de overheid om in te grijpen. Zo moet het makkelijker worden voor werkgevers om mensen een vast contract te geven en minder aantrekkelijk om flexwerkers in te zetten.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws