Opinie: Turkse mening mag gehoord

Opinie: Turkse mening mag gehoord
© Foto AP/Presidentiële Persdienst
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zwaait naar aanhangers bij zijn hotel in Londen. Erdogan besluit vandaag een driedaags bezoek aan Groot-Brittannië.

Turkije gaat volgende maand naar de stembus. President Recep Tayyip Erdogan heeft de presidents- en parlementsverkiezingen ruim een jaar vervroegd.

Als hij herkozen wordt, krijgt hij nog meer macht. Erdogan wil ook in het buitenland campagne voeren. Ook hier in Nederland mogen veel Turken namelijk stemmen. De ruim 400.000 Turkse Nederlanders kunnen hun Turkse nationaliteit nooit opgeven, zelfs als ze hier geboren zijn.

Onwenselijk

Premier Mark Rutte vindt het onwenselijk dat Turkse politici in Nederland campagne voeren. De VVD wil nu zelfs een wet om dat mogelijk te maken.

De Kamerleden Bente Becker en Sven Koopmans wijzen naar Duitsland, waar al een wet van kracht is die politici van buiten de Europese Unie verbiedt om daar drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Het CDA heeft ook wel oren naar zo’n wet.

Volgens de VVD is de Turkse verkiezingscampagne niet goed voor de integratie van Turkse Nederlanders. „Het is een poging vanuit Turkije om de levens en gedachten hier te beïnvloeden met denkbeelden gericht op minder democratie”, zegt Becker.

Op de bres

Het is goed dat Nederlandse politici op de bres gaan staan voor vrijheid en democratie. En dat ze daarbij dus stelling nemen tegen het autoritaire bewind van Erdogan.

Politieke tegenstanders, politici, militairen, leraren en journalisten, worden daar zonder pardon opgesloten. Rechters, aanklagers en advocaten die dat tegen proberen te houden, worden ontslagen. Kritische kranten en nieuwssites worden opgekocht of opgedoekt.

Het is een raar gezicht om vrijheid te willen bereiken met onvrijheid. Juist een liberale partij als de VVD hoort op de bres te staan voor de - grondwettelijke - vrijheid van meningsuiting. Iedereen in Nederland heeft het recht op een mening die de autoriteiten onwelgevallig is, en het recht om die mening te laten horen.

Dat geldt voor Nederlanders, maar ook voor buitenlanders. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat ook nog eens.

Openbare orde

De wet biedt al genoeg mogelijkheden om demonstraties, bijeenkomsten en lezingen te verbieden, namelijk als de openbare orde gevaar loopt, en als het dreigt uit te lopen op geweld, rellen of aanslagen.

De Turkse ministers van Buitenlandse Zaken en van Familiezaken werden vorig jaar om die reden geweerd. Juist dat zorgde voor onrust - de minister van Buitenlandse Zaken had eerder zonder problemen te veroorzaken een toespraak in Duitsland gehouden.

Te vaak worden demonstraties en bijeenkomsten verboden met een beroep op de openbare orde. Dat stelde onlangs de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen nog. De autoriteiten horen beter hun best te doen om mensen de gelegenheid te geven hun mening, hoe impopulair ook, te laten horen, in plaats van die te verbieden.

Ongewenste opinies moeten met argumenten bestreden worden, niet met verboden.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws