Pas in 2020 besluit over groei Schiphol

Pas in 2020 besluit over groei Schiphol
© ANP/olaf kraak
Minister Cora van Nieuwenhuizen in haar werkkamer.

Pas in 2020 beslist luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen of het aantal vluchten op Schiphol kan groeien. Daarbij wil ze voorlopig niet verder gaan dan tien procent ofwel naar 550.000 vluchten.

Dat stelt de luchtvaartminister in haar evaluatie van het Schipholbeleid. De nieuwe minister werkt aan een nieuwe Luchtvaartnota die vooruit kijkt naar 2040.

Schiphol zit dit jaar al vrijwel aan de grens van 500.000 en mag volgens het Aldersakkoord pas na 2020 weer groeien.

Recent bepleitte KLM-directeur Pieter Elbers en werkgeversvoorzitter Hans de Boer dat al eerder extra vluchten mogelijk zijn om te voorkomen dat er drie jaar geen groei mogelijk is.

Onderzoeksraad

Maar Van Nieuwenhuizen houdt zich aan het akkoord dat bewoners, sector en overheden in 2008 sloten. De komende jaren moeten volgens haar worden gebruikt om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid door te voeren.

Die organisatie luidde dit voorjaar de noodklok over de luchthaven. Er zijn teveel incidenten, bijna-ongelukken, baanwisselingen, te weinig taxibanen en procedures die niet goed zijn. Op dit moment is Schiphol wel veilig, maar bij verdere groei zijn eerst maatregelen nodig.

In 2020 wil de minister een tussentijdse evaluatie houden van de stappen die dan zijn genomen. Pas daarna beslist zij over verdere groei van het aantal vluchten na 2020. Daarbij is ook van belang het onderzoek dat het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum momenteel uitvoert in opdracht van de minister.

Daarbij wordt gekeken of binnen het huidige operationele concept een beperkte groei mogelijk is. Bij beperkt denkt de minister aan maximaal tien procent, ofwel tot 550.000 vluchten.

Voor de langere termijn is eerst een herindeling van het Nederlands luchtruim nodig, zodat er een vierde snelweg in het luchtruim komt richting Schiphol.

Geluid

Veiligheid staat voor Van Nieuwenhuizen op nummer één. Luchtvaart is belangrijk voor de Nederlandse economie, maar naast veiligheid ligt voor haar de focus op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen. Ofwel, groei kan wanneer de luchtvaartsector schoner en stiller wordt.

In het Aldersakkoord uit 2008 was ook vastgelegd dat Schiphol na 2020 wel verder kan groeien, maar dat de helft van de geboekte geluidsreductie ten goede komt aan de omgeving en de andere helft voor groei wordt ingezet. Daarbij is niet 2020 het uitgangspunt, stelt de minister, maar 2008 toen het akkoord werd gesloten.

Ofwel, de milieuwinst die sindsdien is geboekt, kan na 2020 worden verzilverd. Hoe groot die winst is zal moeten blijken uit de Milieu Effect Rapportage. Die is nog altijd niet af omdat de rekenmodellen niet klopten.

Voor de zomer verwacht zij dat de MER en de adviezen van de Omgevingsraad Schiphol gereed zijn.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws