’Stormachtige groei van wind op zee’

’Stormachtige groei van wind op zee’
© ANP
Schema routekaart 2030: Hollandse Kust (west): 51 km vanaf Petten (1,4 GW). In gebruik: 2024-2025. Ten noorden van Waddeneilanden: 56 km vanaf Schiermonnikoog (0,7 GW). In gebruik 2026. IJmuiden Ver: 53 km vanaf Den Helder; 80 km vanaf IJmuiden (4 GW). In gebruik 2027 t/m 2030.

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 drie nieuwe windparken op de Noordzee bouwen. ,,Dat wordt een spectaculaire explosieve groei van wind op zee”, belooft een woordvoerder van het ministerie van economische zaken en klimaat.

De huidige windmolenparken steken schril af bij de oppervlakte aan windpark die nu door het kabinet is ingetekend op de ’Routekaart windenergie op zee 2030’.

(Lees hier: Kabinet wijst drie nieuwe gebieden voor windparken in de Noordzee aan)

Twee parken komen ruim vijftig kilometer uit de Noord-Hollandse kust, de derde ruim vijftig kilometer boven Schiermonnikoog. De ingetekende vlakken op de routekaart zijn geen zoekgebieden, maar de werkelijke omvang van de parken, benadrukt de woordvoerder.

Samen met de andere windparken op zee moeten de windmolens veertig procent van het huidige elektriciteitsverbruik opleveren.

Voor de kust van IJmuiden bij het windpark ’IJmuiden Ver’ (in omvang bijna zo groot als Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal) komt mogelijk een eiland waarop conversie- en transformatorstations kunnen worden geplaatst waar de windparken op worden aangesloten.

(Lees hier: Nieuwe windparken ’grootste stap tot nu toe in energietransitie’)

Netbeheerder TenneT onderzoekt samen met de betreffende ministeries de mogelijkheid voor de bouw van dit eiland.

Aanleg van een eiland is volgens Tennet waarschijnlijk goedkoper dan de bouw van meerdere gelijkstroomplatforms op zee. Het eiland kan mogelijk ook worden gebruikt voor omzetting van windenergie naar waterstof.

Ook zou hier verbinding kunnen worden gemaakt met het Verenigd Koninkrijk voor een verdere integratie van de internationale elektriciteitsmarkt. Volgens Tennet kan het elektriciteitsnet op zee dan twee keer efficiënter worden benut waardoor de kostprijs van windenergie omlaag kan.

Verdubbeling

Milieuorganisaties Natuur & Milieu en Greenpeace zijn blij met de uitbreiding, maar wat hen betreft, mag er nog wel een tandje worden bijgezet. Ze bepleiten een verdubbeling van de groei in de windenergie op zee.

Het kabinet wil tot en met 2030 jaarlijks 1 GigaWatt groeien, maar om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen is volgens de organisaties het dubbele nodig.

De nieuwe plannen volgen op het huidige streven naar vijf nieuwe windparken voor 2023 waarover eerder afgesproken zijn gemaakt in het Energieakkoord. Deze projecten worden de komende jaren gebouwd voor de Zeeuwse en Hollandse kust en moeten ervoor zorgen dat het vermogen van windparken op zee stijgt naar 4,450 gigawatt in de komende vijf jaar.

Impuls

De aanleg van de windparken geeft volgens het kabinet een sterke impuls aan de economie. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030. Zo staat in de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’, waarin het kabinet de plannen ontvouwt.

De routekaart geeft volgens de overheid duidelijkheid en zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. Daardoor wordt een forse kostendaling voor windenergie op zee gerealiseerd, waardoor Nuon nu een windpark zonder subsidie gaat bouwen. Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken.

Een nog verdere uitbreiding van wind op zee, lijkt voorlopig uitgesloten. Dat komt pas in beeld als industrieën die nu gas gebruiken, overschakelen op elektriciteit. Het kabinet ziet wel kansen om het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee (25 procent in Europa) verder uit te bouwen richting Azië en Amerika.

Tegelijkertijd betekent de beschikbaarheid van goedkopere, duurzame energie een concurrentievoordeel voor de industrie.

Vissen

Om rekening te houden met de talrijke activiteiten op de Noordzee zegt het kabinet bij het opstellen van de routekaart de belanghebbenden te betrekken. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de kansen en de ambities van kustgemeenten. Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond reageert verheugd.

,,Blij dat we in ieder geval in beeld zijn. Nu is het nog de vraag of we ook gehoord worden. We hopen dat de windmolenboeren rekening willen houden met onze visbestekken. We weten precies waar welk schip vaart en dan is het voor ons soms beter een park een kilometer verder te leggen. Ik hoop dat daar naar wordt geluisterd.’’

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws