Stroom aan ideeën voor het jaar 2050

Stroom aan ideeën voor het jaar 2050
© Foto Ronald Goedheer
Moet er meer ruimte komen voor schaalvergroting in de landbouw?

Hoe moet Noord-Holland eruit zien in 2050? Statenleden die meestal niet veel verder kijken dan één regeerperiode moesten een eerste antwoord geven op die vraag.

Moet Schiphol kunnen groeien, moeten boerenbedrijven groter of juist kleiner, hebben we in 2050 wel of geen behoefte aan windmolens en waar moet er lightrail worden aangelegd?

Over deze en vele andere vragen gaat het in de omgevingsvisie, die Provinciale Staten uiteindelijk moeten vaststellen. Nadat eerder de inwoners zich - via enquêtes en een Facebookcampagne - hebben kunnen uitspreken, waren nu de Statenleden aan het woord om richting te geven.

Dit gebeurde tijdens een bijzondere Statenvergadering die begon met een minuut stilte vanwege het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Daarna volgde een stroom aan visies, wensen en vooral voorstellen. Zo diende de VVD een motie waarbij wordt gevraagd om ruimte te bieden aan schaalvergroting in de landbouw, terwijl de SP vond dat er maatregelen moeten worden bedacht om werplekken beter door Noord-Holland te spreiden om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een progressieve coalitie in de Staten wil dat in de omgevingsvisie de ambitie komt te staan dat de verdere bodemdaling in veenweidegebieden wordt gestopt en D66 wil dat ’toplandschappen’ worden beschermd en de fractie van 50 Plus drong er op aan dat de provincie ’enige vorm van openbaar vervoer’ garandeert voor ouderen en kwetsbare inwoners. Duidelijk werd dat de noodzaak tot de energietransitie breed werd onderkend.

In totaal werden er ruim veertig moties ingediend, waar Gedeputeerde Staten zich de komende maand over gaan buigen. Amélie Strens (D66) stelde vast dat het moeilijk is om nu te voorspellen hoe problemen in de toekomst zullen worden opgelost. ,,De oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst zijn niet de oplossingen van nu.’’

CDA en VVD kregen kritiek van de SP toen ze een motie indienden om windmolens in de toekomst in industriegebieden te plaatsen. De SP kreeg eerder geen steun CDA en VVD voor een vergelijkbare motie. En daardoor worden er nu windmolens geplaatst op plekken waar de bevolking hier niet gelukkig mee is.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws