Tata kan CO2-uitstoot met tachtig procent verminderen

Tata kan CO2-uitstoot met tachtig procent verminderen
© Ron Pichel Fotografie
Tata Steel aan het Noordzeekanaal.

Tata Steel in IJmuiden kan de CO2-uitstoot tot wel tachtig procent verminderen. Maar dan moet de overheid wel met geld over de brug komen voor de bouw en het testen van nieuwe productietechnieken.

Dat laat het staalbedrijf weten naar aanleiding van de presentatie van het klimaatakkoord. Tata Steel Nederland zat aan tafel bij de onderhandelingen in het cluster industrie. Daar valt veel winst te boeken. Binnen de industrie zijn twaalf bedrijven verantwoordelijk voor driekwart van de uitstoot. De uitstoot bij Tata zou vergelijkbaar zijn met vier miljoen woningen.

Hoewel in het klimaatakkoord wordt gesproken van een halvering in 2030, houdt Tata het in de persverklaring op ’reductiedoelen voor 2050’. „We werken we al lang aan het reduceren van het energiegebruik. We hebben de hoeveelheid energie die nodig is voor het maken van een ton staal sinds 1990 met meer dan dertig procent gereduceerd”, schrijft Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland.

Een volgende slag kan worden gemaakt door het inzetten van nieuwe technieken. „We werken al sinds 2010 aan het ontwikkelen en testen van een nieuwe methode om vloeibaar ruwijzer te maken: HIsarna. Dit is een alternatief voor het hoogovenproces, waarbij de grondstoffen zonder voorbewerking rechtstreeks in een reactor kunnen worden ingezet. Als deze technologie commercieel kan worden toegepast heb je geen kooksfabrieken, sinterfabrieken, pelletfabrieken en hoogovens meer nodig om staal te maken.”

Revolutie

Die revolutie levert een CO2-besparing met minimaal twintig procent op. Wanneer de CO2 nog eens wordt opgevangen en opgeslagen of hergebruikt, kan minimaal tachting procent worden geboekt.

Onduidelijk is op welke termijn die techniek beschikbaar is. Het bedrijf heeft, samen met de overheid en de Europese Unie, al veel hierin geïnvesteerd. „Maar voor de bouw en het testen van een installatie op industriële schaal is het van belang dat de overheid opnieuw financiële ondersteuning biedt”, eist Tata. Het bedrijf moet immers wel internationaal kunnen blijven concurreren.

Tata laat weten dat ook andere technologieën nog bekeken worden. Maar veel staan nog in de kinderschoenen. Ook wordt gezocht naar partners die de restproducten kunnen gebruiken.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws