Uitbreiding Lelystad Airport een jaar uitgesteld [update]

Uitbreiding Lelystad Airport een jaar uitgesteld [update]

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld. Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen geluidsoverlast door de gekozen vliegroutes.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag het uitstel bevestigd. Onder maximale druk de luchthaven in 2019 openen voor vakantievluchten is niet verantwoord, zei Van Nieuwenhuizen op een persconferentie.

,,Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020'', stelt Van Nieuwenhuizen.

Haagse bronnen meldden al voor de persconferentie dat Van Nieuwenhuizen tot uitstel had besloten.

Schiphol

Het uitstel betekent niet dat het maximumaantal vluchten op Schiphol tot 2020 omhoog gaat.

De luchthaven van Lelystad moet vakantieverkeer van Schiphol gaan overnemen. Lelystad zou op 1 april 2019 in uitgebreide vorm open gaan, maar dat wordt dus zeker een jaar later. Het zou in eerste instantie gaan om 10.000 vliegbewegingen tot 2023.

Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen geluidsoverlast door de gekozen vliegroutes. Eerder bleek al dat er fouten waren gemaakt met de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport. ,,Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen'', aldus de minister woensdag.

Na gesprekken met betrokkenen heeft Van Nieuwenhuizen besloten de tijdelijke aanvliegroutes voor Lelystad aan te passen, zodat toestellen minder over woonwijken zullen vliegen en de geluidsoverlast in algemene zin wordt beperkt.

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hadden al aangegeven te twijfelen aan invoeringsdatum. ,,Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als datum'', zei Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) in januari. Er was al een kink in de kabel gekomen omdat vorig jaar bleek dat er onvolkomenheden zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Daarop moest de MER worden geactualiseerd.

Er is in het oosten en noorden van het land veel onrust over de uitbreiding van Lelystad. Burgers vinden dat ze onvoldoende zijn betrokken in het proces. Zij zouden onder meer onvoldoende zijn geïnformeerd door de overheid.

Fouten

Dat er fouten in de MER zaten, was een ontdekking van actiegroep HoogOverijssel. Dat zorgde ervoor dat het vertrouwen van de burgers een nieuwe deuk opliep. Daarop besloot het kabinet vorig jaar nog tot een extra inspraakronde.

Vorig jaar september zei toenmalig verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) dat er uiterlijk in november 2017 een besluit moest worden genomen over de vliegroutes omdat de openingsdatum van de vernieuwde luchthaven anders in gevaar zou komen.

Het is de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk was 1 april dit jaar de streefdatum. Die vertraging in 2016 ontstond omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurde dan verwacht.

Reacties

- Cem Laçin, Tweede Kamerlid voor de SP: ,,Dit is de eerste stap om het vertrouwen van de mensen uit Overijssel, Friesland, Gelderland en Flevoland in de overheid te herstellen. Wat de SP betreft komt van uitstel straks afstel."

- Jan Paternotte, Tweede Kamerlid van D66: ,,Goed bestuur is de basis van het vertrouwen van de mensen in de overheid. Vliegveld Lelystad kan niet worden geopend op basis van rammelend onderzoek. D66 vindt dat het vliegveld pas open kan als er goed onderzoek aan ten grondslag ligt.”

,,Daarom maken we nu een pas op de plaats en is het goed dat de opening wordt uitgesteld. Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving, nu de fouten in de milieueffectrapportage zijn hersteld. Daar hebben de omwonenden recht op."

- Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks (via Twitter): ,,Door de geweldige inzet van bewoners maakt de minister nu eindelijk een pas op de plaats. Alleen lost een jaar uitstel niets op. Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen. Wat GroenLinks betreft wordt uitstel afstel."

- Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid van het CDA: ,,Zorgvuldigheid in het proces staat voorop. Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020. Hierin komt zij tegemoet aan de zorgen van de inwoners en dat onderstreept het CDA van harte. De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen."

- Voorzitter Jan Rooijakkers van Stichting HoogOverijssel: ,,We zijn er blij mee, maar we zitten er ook niet op te wachten dat de omwonenden van Schiphol nu meer last krijgen. Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig. Dan heb je Lelystad helemaal niet meer nodig en het is ook veel beter voor het milieu.''

- Coos Paulusma, Stichting Red de Veluwe: ,,Leuk dat de opening van Lelystad Airport met een jaar wordt uitgesteld, maar dat is niet voldoende. Wij willen uitstel tot na de herindeling van het luchtruim en er zekerheid is dat de aan- en uitvliegroutes aanmerkelijk hoger komen te liggen.''

- Dirk Jan Verdoorn, initiatiefgroep Lelystad Airport moet door!: ,,Hoe moet je in dit land ondernemen als je er niet op kunt vertrouwen dat de overheid zijn afspraken nakomt? Tal van ondernemingen hebben investeringen gedaan. Die leveren niet de verwachte omzet op.''

- Dion Graus, Tweede Kamerlid voor de PVV: ,,Als langstzittende woordvoerder luchtvaart zeg ik jaar in jaar uit dat we moeten stoppen met de ontwikkeling van Lelystad. Laat Schiphol verder groeien. Dan voorkom je voorts dat miljoenen mensen die er niet voor hebben gekozen in de buurt van een luchthaven te wonen enige overlast ondervinden. Het is een dossier dat een parlementaire enquête waardig is."

- PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk: ,,De PvdA vindt het een verstandig besluit om de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen.”

,,De PvdA vindt dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, met minder overlast voor bewoners en duidelijkheid over de aanvliegroutes, voordat er tot uitbreiding van luchthaven Lelystad kan worden besloten.”

,,De PvdA verwacht dus dat dit uitstel ook betekent dat het luchtruim op orde wordt gebracht. Er is nu te veel onzekerheid over de veiligheid en over geluidsoverlast voor bewoners. Bewoners moet er zeker van kunnen zijn dat ze veilig en rustig kunnen wonen.''

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws