Zwart-wit: Integer

Minister Kasja Ollogren van Binnenlandse Zaken wil dat de integriteit van wethouders vooraf wordt getoetst. De kandidaten moeten in de ogen van de bewindsvrouw ook een ’Verklaring Omtrent het Gedrag’ overleggen.

De maatregel moet de integriteit van het lokaal bestuur versterken en volgens de minister de aanhoudende problemen bij gemeenten oplossen.

Mooie woorden, maar voor de bühne.

Allereerst omdat de discussie over het wel of niet deugen van bestuurders zich niet beperkt tot lokale bestuurders. Op de rol van sommige Gedeputeerden in bijvoorbeeld de bouwfraude valt ook het een en ander af te dingen.

Bovendien kan je de vraag stellen: voor welk probleem is het plan van Ollogren een oplossing.

De vrees dat criminelen de gemeentelijke politiek gaan beheersen is niets meer of minder dan angstdenken.

Het echte probleem bij het lokaal bestuur is de verwevenheid. Alle besturende burgers zijn onderdeel van de plaatselijke samenleving. Een bron van inspiratie waarbij het gevaar van belangenverstrengeling op de loer ligt. Dat kan om grote dingen gaan en ook om kleine zaken. Daar bieden de plannen van de minister geen oplossing voor. Jammer, maar helaas.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws