Column Chris Aalberts: Lawaai

Column Chris Aalberts: Lawaai

Deze week was er plots een nieuwe informateur: Herman Tjeenk Willink. Niet iedereen was blij. Wilders noemde hem ’een informateur uit de middeleeuwen’ en Thierry Baudet nam een video op waarin hij Tjeenk Willink een ’kartelfossiel’ noemt. Hij zou al decennialang in achterkamertjes allerlei deals bekokstoven. Het was Wilders en Baudet ontgaan dat juist Tjeenk Willink voorstander is van regeerakkoorden die niet helemaal dichtgetimmerd zitten: de enige manier voor de twee heren om enige invloed te hebben.

Baudet was in zijn strijd tegen ’het partijkartel’ deze week vaker boos. Het voormalige PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert is benoemd tot directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). „Dat gaan we de komende tijd vaker zien, oud PvdA-Kamerlid benoemd op publieke post”, twitterde Baudet.

De suggestie: Wolbert krijgt via vriendjespolitiek een overheidsbaantje. Het was hem ontgaan dat de NVVE een vereniging is - dat staat immers in de naam - en dat het dus echt particulieren waren die Wolbert op die post wilden hebben. Niks bestuurders die onderling baantjes voor elkaar regelen.

Baudet en Wilders waren ook nog boos over het associatieverdrag met Oekraïne. Ooit was dat verdrag een referendum waard. De nee-stem leverde heel veel politiek gedoe en gekrakeel op, maar het stond vanaf dag één vast dat dat verdrag er zou komen.

Dat wisten de initiatiefnemers van het referendum natuurlijk ook wel, maar dát was nu juist de uitgelezen mogelijkheid burgers op het ondemocratische karakter van de EU te wijzen. Zó mobiliseer je de burger tegen de EU, was kennelijk de gedachte, maar toen deze week het verdrag definitief werd aangenomen, kraaide er geen burger meer naar, behalve Wilders en Baudet.

Zo gaat dat steeds bij alle door dit soort politici opgeklopte woede. Burgers zijn zeker geïnteresseerd in de plannen van het nieuwe kabinet, maar veel minder in de naam van de informateur. Over het algemeen zijn burgers ook niet erg geïnteresseerd in de nieuwe directeur van de NVVE. Zeventig procent van de bevolking heeft altijd al zijn schouders opgehaald over het associatieverdrag met Oekraïne.

Niet-bestaande boosheid - soms zelfs over niet-bestaande problemen - blijkt behoorlijk moeilijk aan te wakkeren. Burgers reageren inmiddels zelfs lauw op het definitief afschieten van het correctief referendum door D66, GroenLinks en PvdA. Nergens een demonstrant te bekennen, hoe boos Wilders en Baudet ook zijn.

Als je een partij voor boze burgers aanvoert, moet je toch wat. Maar als zelfs je eigen achterban zijn schouders begint op te halen, wordt het lastig. Wachten op een nieuwe golf asielzoekers dus. Maar zelfs dat garandeert niets: deze week gniffelde een gemeenteraadslid uit Den Helder dat succes voor de PVV in de marinestad niet vaststaat: er is daar nog nooit tegen de komst van meerdere asielcentra gedemonstreerd.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws