Onvrede uitbreidingsplan Archeon

Binnen de gelederen van Archeon is grote onvrede over het aangepaste uitbreidingsplan van het themapark in Alphen aan den Rijn.

Zowel de ondernemingsraad van het archeologische themapark als de Vrienden van Archeon hebben grote twijfels over de voorgenomen bebouwing van het huidige parkeerterrein. Dat blijkt uit schriftelijke reacties op het plan, dat in november 2016 door burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Donderdagavond staat de voorgenomen uitbreiding ter discussie in de lokale raadscommissie ’ruimtelijk en economisch domein’.

De ondernemingsraad acht het parkeerterrein ’beslist niet geschikt’ als plek voor een nieuw te bouwen Romeins scheepvaartmuseum. Het zou te ver afliggen van het huidige Archeoncomplex, schrijft vice-voorzitter I. Cordon aan B en W van Alphen aan den Rijn.

De ruim 300 leden tellende vereniging Vrienden van Archeon ziet in de voorgenomen uitbreiding een ’recept voor hinder’ in de buurt. Het plan zou het themapark ook te veel belemmeren in in zijn groeiambities.

Bebouwing van het parkeerterrein is een alternatief voor uitbreiding aan oostelijke zijde, op het terrein van projectontwikkelaar Bouwfonds. Dit bedrijf wil daarvoor echter geen grond afstaan. Op de grond van Bouwfonds is de nieuwe woonwijk Burggooi gepland.

Ook Bouwfonds is niet gelukkig met het raadsvoorstel, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van locatiemanager Rick Gijzen. Hij stelt de Alphense politiek voor om nader onderzoek te doen naar een betere oplossing. De uitbreiding vraagt grote investeringen en het zou jammer zijn als achteraf wordt geconstateerd dat de oplossing suboptimaal blijkt te zijn. En dat na een aantal jaren wederom om een aanpassing wordt gevraagd.’

B en W zijn bereid om 2,5 miljoen euro vrij te maken voor nieuwe infrastructuur rondom Archeon, als het uitbreidingsplan doorgaat.

Wil je niks missen van Leidsch Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws